Dette er en midlertidig plan med føringer som er planlagt så langt. Planen vil henge godt synlig ved alle inn-/utganger på festivalområdet og ved alle sanitæranlegg.

Smitteforebyggende tiltak 

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og dette er et generelt råd til hele befolkningen. Vi legger til rette for smitteforebyggende tiltak, nevnt i denne veilederen.  

Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.  

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i denne veilederen er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum. 

 • Festivalen har en begrensning på 200 deltagere. Vi selger maks 200 festivalpass og har godt med plass på utendørs  scene- og teltområder.
 • Alle som deltar må være friske. Blir man syk eller har symptomer så må man holde seg hjemme. Er dette tilfelle refunderes ikke festivalpasset. Eventuell refusjon av transport og overnatting må deltagere ta med respektive selskap.
 • Frivillige og publikummere som blir syke mens de er på festivalen må gå hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør beskytte munn og nese ved å ta på et medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.
 • Det vil være tre meter avstand mellom telt på teltområde og sceneområdene er inngjerdet uteareal med god plass mellom grupper. Med gruppe menes deltagere fra samme husstand eller tilsvarende nære relasjoner.
 • Vi vil unngå for stor personbelastning i ventearealer. 
 • Personer som oppholder seg i venterom må kunne holde avstand til andre på minst én meter, helst to meter. Der forholdene ligger til rette for det, kan også venteområder være utendørs.  
 • Trange fellesarealer vil ikke brukes til opphold.  
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter) uten videre smitterisiko. . 
 • Eventuelt opprette merking på bakke/gulv for å sikre avstand mellom personer i fellesarealer.
 • En meter-regelen gjelder også i fellesområder mellom deltakerne og frivillige.
 • Det skal være mulig å holde minimum én meters avstand mellom personer som ikke er i samme gruppe/husstand. Ellers er kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom publikum og frivillige. Vi har fått en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet om at det er én meters avstand målt fra skulder-til-skulder som er gjeldende råd for plassering av publikummere på samme rad. Begrunnelsen fra helsemyndighetene er at dette vil sikre tilstrekkelig avstand når man lener seg på armlenet eller snur seg mot personen ved siden av.
 • Vi legger til rette for økt renhold, rensing av kontaktflater i sanitæranlegg, sceneutstyr og fellesområder samt rikelig med håndsprit tilgjengelig. Håndvask er tilgjengelig på alle toaletter.
 • Viruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. Tilpass rutiner for renhold, spesielt med tanke på utsatte områder. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin. 
 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk. 
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig. 
 • Være ekstra oppmerksomme på renhold på områder for bespisning. 
 • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk. 
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk. 
 • Eventuelt utstyr som brukes av flere i tjenesten (for eksempel nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, og så videre) rengjøres etter bruk. 
 • Rengjør vokalmikrofoner og tilhørende stativer, monitorer, instrumenter som brukes av flere, miksere og annet utstyr etter bruk. Be artister ta med personlige instrumenter og mikrofoner selv hvis det er en mulighet.  
 • Skal det gjennomføres flere arrangementer/konserter på samme dag må det legges til rette for ekstra god tid mellom hver produksjon slik av man kan gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak mellom hver konsert. 
 • Det er krav til smittesporing dvs. at vi jobber tett opp mot billettleverandør med navnelister og god kommunikasjon ut mot deltakere. Navn og kontaktinfo på de som kjøper billett i døra blir registrert.
 • I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, skal arrangør sørge for å holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon. Fra vår billettleverandør (HOOPLA) får vi nødvendig informasjon gjennom billettsystemet. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men vi opplyser om dette. Ved salg av billetter i døra sørger vi for å innhente og lagre nødvendig samtykke og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på annet forsvarlig vis. 
 • Ingen kontant betaling, kun bankkort og VIPPS.
 • Det vil ikke være internasjonale gjester fysisk til stede på festivalen.
 • Vi legger opp til febermåling/temperaturmåling ved utlevering av festivalbånd.
 • Alle innganger og utganger ved sceneområde og teltområde blir utstyrt med håndsprit.
 • Alle deltagere blir oppfordret til å ha god håndhygiene og helst bruke munnbind når de er på våre områder (sceneområde og teltområde).
 • God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender, samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. 
 • Festivalen har ikke skjenking av alkohol, eller servering av mat da dette tilfaller Trollstigen Gjestegårds lokaler. 
 • Konferansier annonserer på sceneanlegg jevnlig utover festivalen, viktigheten rundt god hygiene og 

smittevernregler

Håndvask: Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder.Tørk hendene med engangs papirhåndklær. Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising. Annet:Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.  Unngå å ta i ansiktet Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 
   På HelseNorge sin temaside om coronaviruset finner du alle råd man skal forholde seg til:
www.helsenorge.no/koronavirus